НОВИНИ
ТОВ «ЕМА» ОПРИЛЮДНЮЄ ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ ЗА 2021 РІК РАЗОМ З АУДИТОРСЬКИМ ВИСНОВКОМ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА «GRANT TORNTON»
«Розпочавши свою діяльність у липні 2021 р., ТОВ «ЕМА» вдалося досягти значних результатів за перші півроку своєї діяльності. За результатами діяльності у 2021 р. чистий прибуток Товариства склав 38 664 тис. грн.
Попри військові дії, що вплинули на всі галузі економіки, ринок електроенергії продовжує стабільно функціонувати. Вплив війни в Україні спричинив зменшення кількості клієнтів та зменшення виручки ТОВ «ЕМА» в 2022 році. Незважаючи на це, Товариство концентрується на утриманні існуючих клієнтів та, в перспективі, планує збільшувати обсяги реалізації електроенергії.
Віримо, що у найближчі роки ми зможемо відкрити для себе нові горизонти для розвитку та подальшого співробітництва із нашими клієнтами.» - прокоментував результати 2021 року Генеральний директор ТОВ «ЕМА» Валерій Ноздрін.

Основні результати діяльності Товариства за 2021 рік:
- Від початку заснування Товариство показало високу прибутковість. Динаміка показника рентабельності власного капіталу вдвічі вища за рівень по галузі;
- Коефіцієнт поточної ліквідності зріс від 1,02 у III кварталі до 1,27 у IV. При цьому, середній показник серед учасників ринку — 1,04;
- Валовий прибуток за 2021 рік становить 56 911 тис. грн.

Запроваджено заходи протидії корупції:
- Cистеми сповіщень про порушення;
- Взаємодія з контрагентами;
- Інструктажі для персоналу.

Кадрова політика направлена на залучення, утримання та соціальний захист працівників.
- Компанія дотримується інклюзивного, диверсифікаційного та недискримінаційного підходу в роботі з персоналом.
- ТОВ «ЕМА» толерантно і з повагою ставиться до особистих інтересів, політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань. Товариство надає рівні можливості у працевлаштуванні, професійному й особистісному зростанні всім співробітникам. Тому, частка жінок від загальної кількості працівників складає 55%, з них на керівних посадах – 38%.

ТОВ «ЕМА» отримало сертифікат реєстрації̈ відповідності системи менеджменту Товариства до EN ISO 9001:2015 «Системи управління якістю – Вимоги».

23 лютого 2022 року ТОВ «ЕМА» отримало сертифікат реєстрації відповідності системи управління Товариства до ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування».

Окрім того, чітко сформулювано цілі для розвитку на наступний рік:
- Cтворити та розвивати нові напрями діяльності;
- диджиталізувати бізнес-процеси;
- продовжувати проведення діяльності відповідно до ключових принципів «Go GREEN»

*аудит було проведено компанією Grant Thornton Ukraine

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ ЗА 2021 РІК

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
20.07.2022